ladda ner online Bedömning för lärande i teknik-klassrummet : design and technology inside the black box pdf, epub

ladda ner online Bedömning för lärande i teknik-klassrummet : design and technology inside the black box pdf, epub

Bedömning för lärande i teknik-klassrummet : design and technology inside the black box

  • Siffra: 13604495462047
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 1099)
  • Paperback : 125 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Den här boken ger stöd för att utveckla lärande och undervisning i teknik med hjälp av formativ bedömning eller bedömning för lärande. Författarna beskriver hur lärare har utvecklat sin undervisning i teknik och hur de effektivt lyckats stödja sina elever att utveckla lärandet i teknik. I boken presenteras resultat från olika forskningsprojekt i England och Nya Zeeland och vi får ta del av metoder och strategier som lärare i projekten prövat och anpassat till sin egen undervisning.

Läs mer
Bedömning för lärande i teknikklassrummet innebär att läraren:
- planerar för att främja lärande och öka motivationen hos eleverna
- skapar tillfällen där eleverna får uttrycka sina tankar, diskutera och argumentera
- leder djupa och öppna helklassdiskussioner
- ser till att eleverna är aktiva i lärandeprocessen
- gör professionella bedömningar om vad som är nästa steg i lärandet
- återkopplar genom att beskriva kvaliteten på elevernas arbete och tala om hur arbetet kan förbättras.
I boken ges konkreta exempel på hur elever, genom bedömning för lärande, kan utveckla sina teknikkunskaper och hur lärare kan interagera med eleverna och utmana deras tankar och idéer.

Relaterade böcker