Modern produktionsteknik 1 pdf, epub

 Modern produktionsteknik 1 pdf, epub

Modern produktionsteknik 1

  • Siffra: 493379761997408
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.4/5 (Votes: 4535)
  • Paperback : 110 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Modern Produktionsteknik del 1 och 2 är lämpliga att användas vid grundkurser i produktionsteknik för ingenjörs- och civilingenjörsutbildning. De är avpassade för att användas vid kurser på en nivå motsvarande 5-10 studiepoäng. I tillämpliga delar kan böckerna även användas inom andra grundkurser i produktionsteknik.
Modern Produktionsteknik, del 1 behandlar grundläggande verkstadstekniska bearbetningsmetoder och mätteknik. I andra upplagan har ett kapitel tillkommit om formningsmetoder för plast och kompositmaterial. Dessutom har ett antal uppdateringar gjorts.
Modern Produktionsteknik, del 2 har omarbetats. Boken har utökats och omfattar nu även grunderna för styr- och automatiseringsteknik tillsammans med numerisk styrning och datorstödd tillverkning.

Läs mer
Huvudsyftet med böckerna är att beskriva bakomliggande samband och med belysande exempel öka förståelsen för produktionstekniska villkor.
Böckerna kan läsas var och en för sig, men det underlättar förståelsen om kursplanen tillåter att böckerna kan användas för hela utbildningen i produktionsteknik. Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor och i förekommande fall även beräkningsuppgifter.
Den andra utökade utgåvan, med kapitel som bland annat omfattar mer av automation för verkstadsbruk, täcker väl de förväntningar man kan ställa på en modern lärobok för ingenjörsyrket. Boken ger dels grundläggande kunskap om verkstadstekniska förhållanden, dels förutsättningarna för framtida automatiseringssträvanden. Den historiska aspekten på automationen berörs, liksom den moderna synen på ständiga förbättringar.
Boken är i första hand avsedd att användas på högskolenivå i produktions- och automatiseringsteknik, men har ett upplägg som även lämpar sig för självstudier.

Om författarna
Lennart Hågeryd, Stefan Björklund och Matz Lenner är alla verksamma som lärare inom produktionsteknik vid Tekniska Högskolan i Linköping.

Relaterade böcker